Охрана

Човекът остава един от главните фактори в ежедневната охранителна дейност, независимо колко подробно са формулирани технологиите за сигурност, колко модерно е монтираното оборудване на съответния обект и колко нива на защита са предвидени.

На охраняваните обекти от Джет Секюрити ЕООД чрез сътрудници по охрана са инсталирани паник бутон системи и разполагат с радиостанции за връзка с оперативния дежурен център. Денонощните дежурни автомобили, изпълняващи автопатрулна реакция, допълнително подпомагат охраняваните обекти чрез физическа охрана с цел превантивен контрол.
Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури, резултат от многогодишния опит.
Според сключените договорени отношения сътрудниците по охрана са въоръжени с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие или невъоръжени.